แม็คโคร เปิดรับกว่า 5,000 ตำแหน่ง เดินหน้านโยบายสร้างงาน สร้างอาชีพ เคียงข้างสังคมไทย

12 June 2023

แม็คโคร มุ่งสู่เป้าหมาย “สร้างงาน สร้างอาชีพ” 400,000 รายในปี 2573 จับมือกระทรวงแรงงาน ร่วมมหกรรม “JOB EXPO THAILAND 2023” เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กร เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำธุรกิจค้าส่งในระดับเอเชีย โดยปีนี้เปิดรับตำแหน่งงานเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วถึง 20% ขานรับการเติบโตของเศรษฐกิจ

นายวสันต์ สินพิทักษ์สกุล ผู้บริหารสูงสุด ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ธุรกิจค้าส่งแม็คโคร กล่าวว่า แม็คโคร ในฐานะผู้นำธุรกิจค้าส่งของประเทศ มีพันธกิจสำคัญในการสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยดำเนินธุรกิจเคียงข้างสังคมไทยมากว่า 33 ปี โดยมีการสร้างงานและเปิดรับตำแหน่งงานใหม่ เพื่อรองรับการเติบโตและขยายตัวของธุรกิจทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ในปี 2566 นี้ ได้เปิดรับสมัครพนักงานเพิ่มกว่า 5,000 ตำแหน่งทั้งที่สำนักงานใหญ่ สาขา และศูนย์กระจายสินค้า เน้นสายงาน O2O งานขายออนไลน์ (e-commerce) แผนกอาหารสด ตลอดจนตำแหน่งงานปฏิบัติการต่างๆ ที่แม็คโคร เราพร้อมเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถ เข้ามาช่วยกันขับเคลื่อนองค์กรให้เดินไปสู่เป้าหมายการเป็นธุรกิจค้าส่งชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย

“การเข้าร่วมกิจกรรม ‘JOB EXPO THAILAND 2023’ กับกระทรวงแรงงาน นอกจากจะเป็นการช่วยสนับสนุนในเรื่องของการสร้างงานแล้ว ยังเป็นโอกาสในการเฟ้นหาบุคลากรคุณภาพ เข้ามาร่วมกันขับเคลื่อนธุรกิจทั้งในและต่างประเทศของแม็คโคร ที่เดินหน้าขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการเปิดสาขาใหม่ที่เพิ่มขึ้นทุกปี ตลอดจนการรุกธุรกิจในรูปแบบ Omni Channel และการทำธุรกิจออนไลน์ Makro PRO การจ้างงานของ แม็คโครจึงโตขึ้นถึงกว่า 20% จากปีที่ผ่านมา”

สำหรับตำแหน่งงานที่ต้องการสูงสุดได้แก่ กลุ่มงาน คอมเมอร์เชียล, ซัพพลายเชน, ดิจิทัล, แผนกอาหารสด, ทีมขาย, พนักงานประจำสาขา และ พนักงาน Makro PRO (ระดับหัวหน้างาน) ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีการเปิดตำแหน่งงานใหม่ อาทิ Tech Talent ในธุรกิจ Makro PRO, โครงการเถ้าแก่ และอีกหลายตำแหน่งงาน เพื่อรองรับการเปิดตัวของศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ที่มีความทันสมัย

ภายในงาน นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ประธานเปิดงาน ได้เยี่ยมชมบูธของแม็คโคร โดยมีผู้บริหารให้การต้อนรับ บูธของแม็คโครนับเป็นหนึ่งในบูธที่ได้รับความสนใจจากผู้กำลังมองหางานเป็นจำนวนมาก ทำให้มีบรรยากาศคึกคัก ซึ่งแม็คโครได้เปิดรับผู้จบการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นต้นไป ในหลากหลายสาขา รวมถึงผู้มีประสบการณ์ในกลุ่มงานต่าง ๆ งาน ‘JOB EXPO THAILAND 2023’ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 10 มิถุนายน ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ทั้งนี้ นโยบาย “สร้างงาน สร้างอาชีพ” ของแม็คโคร ยังมุ่งเน้นการฝึกอบรม พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกมิติ เพื่อบรรลุเป้าหมาย สร้างงาน 400,000 ราย ภายในปี 2573 โดยได้ดำเนินการสนับสนุนในหลายด้าน ทั้งการจ้างงานผ่านทุกส่วนในธุรกิจ สร้างงานให้กับกลุ่มเปราะบาง นอกจากนั้นยังช่วยเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยเพิ่มรายได้ ซึ่งนับเป็นเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นของแม็คโครในการทำธุรกิจเคียงข้างสังคมไทยด้วย