วิสัยทัศน์

นำความเปลี่ยนแปลงมาสู่การเติมเต็ม
คุณภาพชีวิต สุขภาพ ความรัก ความสุข
และคุณภาพความเป็นอยู่ของชีวิตที่ดีขึ้น

พันธกิจ

มุ่งเป็นองค์กรผู้นำอันดับหนึ่งในเอเชียด้านแพลตฟอร์มที่ผสานทุกช่องทาง B2B และ
B2C ที่ไร้รอยต่อ

เพื่อเติมเต็มความต้องการลูกค้าที่ดีขึ้นในทุกวัน ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความเป็นเลิศ ขับเคลื่อนโดยบุคลากรที่เป็นเลิศ และเชื่อมโยงพันธมิตรด้วยวิถีแห่งความยั่งยืน

พัฒนาการที่สำคัญ

กว่า 30 ปี

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจ สินค้าและบริการ ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

2531
 • จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในชื่อ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด
2532
 • เปิดศูนย์จำหน่ายสินค้า Makro สาขาแรก คือ สาขาลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2537
 • จดทะเบียนหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า “MAKRO”
 • Ek-Chai เปิดร้านไฮเปอร์มาร์เก็ต Lotus’s สาขาแรกที่ซีคอนสแควร์ กรุงเทพมหานคร
2539
 • Ek-Chai เปิดศูนย์กระจายสินค้าแรกที่อำเภอวังน้อย ซึ่งมีตำแหน่งที่ตั้งใกล้กรุงเทพมหานคร
2544
 • Ek-Chai เปิดให้บริการร้านมินิซูเปอร์มาร์เก็ต Lotus’s สาขาแรกภายใต้ชื่อ Express สาขารามอินทรา กรุงเทพมหานคร
 • Tesco และ Sime Darby เข้าทำกิจการร่วมค้าเพื่อจัดตั้งกิจการของ Lotus’s Malaysia
2545
 • Lotus’s Malaysia เปิดร้านไฮเปอร์มาร์เก็ต Lotus’s สาขาแรกใน Puchong, Selangor ประเทศมาเลเซีย
2546
 • Ek-Chai เปิดให้บริการร้านค้าปลีก Lotus’s รูปแบบ “ตลาด” แห่งแรกในย่านพงษ์เพชร กรุงเทพมหานคร
2548
 • เข้าซื้อกิจการบริษัท สยามฟูด เซอร์วิส จำกัด เพื่อขยายการจัดจำหน่ายสินค้าอาหารแช่เย็นและแช่แข็ง
2550
 • Lotus’s Malaysia เข้าซื้อกิจการธุรกิจศูนย์จำหน่ายสินค้าแบบชำระเงินสดและบริการตนเอง (cash and carry) ในประเทศมาเลเซีย
 • Lotus’s Malaysia เปิดตัวโครงการสมาชิกคลับการ์ดในประเทศมาเลเซีย
 • Lotus’s Malaysia เปิดบริการศูนย์กระจายสินค้าสดในย่าน Simpang Pulai, Perak ประเทศมาเลเซีย
2552
 • เปิดตัวศูนย์จำหน่ายสินค้า Makro รูปแบบอีโค พลัส (Eco Plus store) แห่งแรกที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
 • เปิดศูนย์กระจายสินค้าที่อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • Ek-Chai เปิดตัวโครงการสมาชิกคลับการ์ดในประเทศไทย
 • Lotus’s Malaysia เปิดบริการศูนย์กระจายสินค้าแบบอุณหภูมิปกติในย่าน Bukit Beruntung, Selangor ประเทศมาเลเซีย
2553
 • เปิดตัวร้านสยามโฟรเซ่น (Siam Frozen store) ที่จังหวัดเชียงใหม่
2555
 • เปิดศูนย์จำหน่ายสินค้า Makro รูปแบบฟูดเซอร์วิส (Foodservice store) ที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และขยายธุรกิจสู่ตลาดประเทศเวียดนามด้วยการจัดตั้งบริษัท Vina Siam Food
 • กองทุนรวม LPF เริ่มซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
2556
 • CPALL เข้าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ CP AXTRA
 • Ek-Chai และ Lotus’s Malaysia เปิดให้บริการระบบชอปปิงออนไลน์ Grocery Home Shopping (GHS) ให้ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าอาหารสด สินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าทั่วไปได้ทางออนไลน์
2557
 • เปิดตัวช่องทางการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ สำหรับธุรกิจแม็คโครประเทศไทยบนอุปกรณ์พกพา (Mobile device)
2558
 • Ek-Chai เปิดศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ของประเทศไทย
 • Lotus’s Malaysia เข้าร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจกับ Lazada
2560
 • เปิดศูนย์จำหน่ายสินค้า Makro สาขาแรกในต่างประเทศ ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
 • Makro-TH เปิดตัวระบบ "i-Trace” ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนาร่วมกับ CPF เพื่อให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของสินค้าผ่านการสแกน QR Code
2561
 • เปิดศูนย์จำหน่ายสินค้า LOTS Wholesale Solutions 2 สาขาแรกในประเทศอินเดีย ณ กรุงนิวเดลี
 • เข้าลงทุนผ่านการซื้อหุ้นใน Indoguna ในสัดส่วนร้อยละ 80 ทำให้เครือข่ายธุรกิจของ CP AXTRA ขยายไปสู่ตลาดในประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง และนครดูไบ
 • Ek-Chai เริ่มต้นการพัฒนาคอนเซ็ปต์ใหม่ของร้านค้ารูปแบบไฮเปอร์มาร์เก็ตและมินิซูเปอร์มาร์เก็ต
2562
 • เปิดศูนย์จำหน่ายสินค้า Makro สาขาแรกในสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ เมืองกว่างโจว
 • Makro-TH เปิดให้บริการผ่านแพลตฟอร์มจัดจำหน่ายออนไลน์ แม็คโครคลิก (MakroClick)
 • เปิดตัวศูนย์จำหน่ายสินค้า Makro รูปแบบฟูดเซอร์วิส (Foodservice store) ในรูปแบบ “ดิจิทัล สโตร์” สาขาแรกที่ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
 • Lotus’s Malaysia ปรับรูปโฉมร้านค้าปลีก 21 แห่งภายใต้โครงการ next generation เสร็จสิ้น
2563
 • การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้เศรษฐกิจโลกชะงัก ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ ใน ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย และต่างประเทศ
 • เปิดตัวศูนย์จำหน่ายสินค้า Makro สาขาแรกในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ กรุงย่างกุ้ง
 • CPALL CPH และ CPM เข้าลงทุนในกิจการ Lotus’s โดยผ่านนิติบุคคลเฉพาะกิจที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการลงทุน (CPRH) เสร็จสิ้นในเดือนธันวาคม 2563
2564
 • ในเดือนกุมภาพันธ์ Lotus’s มีการปรับแบรนด์ ร้านไฮเปอร์มาร์เก็ต ภายใต้แบรนด์ Lotus’s และ เปิดร้านมินิซูเปอร์มาร์เก็ต Lotus’s สาขาแรกภายใต้แบรนด์ “Go Fresh”
 • เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม บริษัทฯ ดำเนินการเข้าซื้อกิจการ Lotus’s เสร็จสิ้น ด้วยวิธีการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ของ CPRH ให้แก่บริษัทฯ
 • บริษัทฯ ได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนทั้งสิ้น 770,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ประชาชนทั่วไป และได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนชำระแล้วเดิมจำนวน 4,905,161,750 บาท อีกจำนวน 385,000,000 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 5,290,161,750 บาท เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564
2565
 • ในเดือนมีนาคม Lotus’s ประเทศไทยเปิดตัวแพลตฟอร์มชอปปิงออนไลน์ใหม่ในชื่อ “Lotus’s SMART” แอปพลิเคชัน พร้อมกับเปิดตัวระบบสมาชิกใหม่ “My Lotus’s” บนแพลตฟอร์มดังกล่าว
 • ในเดือนพฤศจิกายน Lotus’s ประเทศไทย เปิดสาขาต้นแบบ SMART Community Center นอร์ธ ราชพฤกษ์ เพื่อรองรับการใช้ชีวิตในแบบสมาร์ท ในทุกมิติ ของทุกเจนเนอเรชั่น
 • ผนวกบริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ แม็คโครคลิก (MakroClick) ที่ดำเนินการอยู่แล้ว สู่การพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ แอปพลิเคชัน แม็คโครโปร (Makro PRO) เพื่อตอบโจทย์การซื้อขายออนไลน์ของกลุ่มลูกค้า ในทุกมิติ
2566
 • ในเดือนมกราคม เปิดตัวแบรนด์ใหม่ Lotus's Privé (โลตัส พรีเว่) เป็นพรีเมี่ยมไฮเปอร์มาร์เก็ต เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ลูกค้าที่มองหาความพิเศษเหนือระดับแต่ยังคงความคุ้มค่า
 • เปลี่ยนชื่อบริษัท ตราประทับ จาก บริษัท สยาม แม็คโคร จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) และชื่อย่อหลักทรัพย์จาก MAKRO เป็น CPAXT ในเดือนมิถุนายน
 • ในเดือนกรกฎาคม เปิดตัวร้านค้าอัจฉริยะไร้พนักงานสาขาแรกที่ นอร์ธ ราชพฤกษ์ เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจค้าปลีกทรานส์ฟอร์มสู่ดิจิทัล
 • ในเดือนสิงหาคม เปิดตัว Lotus's Eatery ศูนย์อาหารนอกพื้นที่ขาย (Stand Alone) เพื่อเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับอาหารที่มีคุณภาพสูง
 • เปิดให้บริการค้าส่งรูปแบบใหม่ที่ผสานจุดแข็งของแม็คโคร-โลตัส มอลล์ เพื่อผู้ประกอบการและผู้บริโภคที่สมุทรปราการ และนครสวรรค์ ในไตรมาสที่ 4