บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)
หทัยชนก มูลวงศ์
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
ปิยะธิดา สนธิสมบัติ
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
ชาลินี คงเมือง
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
ไชยธร ศรีเจริญ
บริษัท หลักทรัพย์ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) 
ปรีณาภา เดชศรี
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด
นันทิกา เวียงเพิ่ม
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ จำกัด (มหาชน)
พิมพิสมัย ทัพอินพรหม
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
ธาดา จิรเจริญยิ่ง
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด
ศิริมา ดิสสรา
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
รัตนา ลีนุตพงษ์
บริษัทหลักทรัพย์ เจ.พี.มอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด
จักรพันธ์ พรพรรณรัตน์
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ธรีทิพย์ วงษ์แสงไพบูลย์
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ชนัญญ์ธร พิชญะภาณุพัฒน์
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
ศิริชัย โฉลกพันธ์รัตน์
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
ณัฐพล​ คำนวณ​ผล
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด
วราสิรี เก่งระดมยิง
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สุทธาทิพย์ พีรทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สยาม ติยานนท์
บริษัทหลักทรัพย์ พาย (ประเทศไทย) จำกัด
ธนวิชช์ บุญชูวงศ์
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
พรรณารายณ์ ติยะพิทยารัตน์
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
อัตฐพล ทิศายุกตะ
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส จำกัด
อเล็กซ์ มนูญผล
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
ปรมาภรณ์ รุจาคม