ยินดีต้อนรับเข้าสู่

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)

กลยุทธ์การลงทุน

ผู้นำธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกที่มุ่งเน้นที่สินค้าอาหารสด และมีรูปแบบร้านค้าและช่องทางการจำหน่ายสินค้าที่หลากหลาย (Omnichannel) ในภูมิภาคพร้อมฐานลูกค้าที่กว้างขวางและแข็งแกร่ง
รูปแบบและเครือข่ายร้านค้าที่น่าสนใจ โดยมุ่งเน้นที่การมอบคุณค่า ความสะดวกสบาย และประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า
ลงทุนและพัฒนาการจำหน่ายสินค้าอาหารสดและสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้าและคู่ค้า
แข็งแกร่งด้านการสรรหาผลิตภัณฑ์ ระบบห่วงโซ่อุปทาน และการสร้างแบรนด์ รวมถึงมีความเชี่ยวชาญในด้านอาหารสด
ขับเคลื่อนการดำเนินงานที่แข็งแกร่งโดยการผนึกกำลังสร้างมูลค่าเพิ่ม ในด้านรายได้และระบบการจัดการให้มีประสิทธิภาพ
การสร้างแพลตฟอร์มแห่งโอกาสเพื่อสนับสนุนผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด โดยให้ความสำคัญกับ ESG

การดำเนินธุรกิจ

ผู้นำธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ดูเพิ่มเติม

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ผลการดำเนินงาน 2566

รายได้รวม
ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 4.3% YoY
EBITDA
ล้านบาท
คงที่ YoY
กำไรสุทธิ
ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 12.3% YoY

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

09 พฤษภาคม 2567
ประกาศงบการเงิน ไตรมาสที่ 1 ปี 2567
16 พฤษภาคม 2567
การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 1 ปี 2567
20 พฤษภาคม 2567
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2567

สมัครรับข่าวสาร

ติดตามข่าวสารล่าสุดจากบริษัทฯ และตลาดหลักทรัพย์ฯ

ดูเพิ่มเติม

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์พร้อมที่จะช่วยเหลือและตอบข้อสงสัยที่ท่านอยากทราบ ด้วยความรวดเร็วและทันท่วงที

ดูเพิ่มเติม