สารจากประธานกรรมการ

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินเรื่องการกระจายการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อยแล้วเสร็จ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการสร้างสภาพคล่องในการหมุนเวียนหุ้นของบริษัทฯ และถูกนำไปคำนวณในดัชนีสำคัญทั้งในประเทศและระดับสากล ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ถูกจัดอันดับเป็นสมาชิกในดัชนี FTSE4Good ดัชนีด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ชั้นนำที่ได้รับการยอมรับระดับโลก

กิจกรรมเพื่อสังคม

ยืนหยัดเคียงข้าง สังคมไทย
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2565
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2565