กลุ่มธุรกิจค้าส่ง

จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป ทั้งสินค้าอาหารสด สินค้า อาหารแห้ง และสินค้าอุปโภค กลุ่มลูกค้าคือ ร้านค้าปลีกรายย่อย และผู้ประกอบการธุรกิจบริการ

ธุรกิจฟูดเซอร์วิส

มุ่งเน้นการนำเข้า ส่งออก และ จัดจำหน่ายสินค้าอาหารพรีเมี่ยม พร้อมบริการด้านอาหารและจัดส่งสินค้า

ธุรกิจฟูดเซอร์วิส มีการดำเนินธุรกิจใน 7 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย กัมพูชา เวียดนาม สิงคโปร์ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง โอมาน และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของธุรกิจฟูดเซอร์วิส ได้แก่ โรงแรมระดับ 4-5 ดาว ร้านอาหารไฟน์ไดนิง (Fine dining) ร้านอาหารระดับบน ธุรกิจสายการบิน ร้านค้าปลีก และบริษัทอีคอมเมิร์ซ (E-commerce)

ข้อมูลสำคัญกลุ่มธุรกิจค้าส่ง

ข้อมูล ณ สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

ดำเนินธุรกิจกลุ่มค้าส่งใน
9
ประเทศ
จำนวนศูนย์จำหน่ายสินค้า
169
สาขา
พื้นที่จำหน่ายสินค้ามากกว่า
910,670
ตารางเมตร

ธุรกิจค้าส่งขยายตัวในประเทศไทย อินเดีย กัมพูชา โอมาน เมียนมาร์ เวียดนาม สิงคโปร์ ฮ่องกง และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

แพลตฟอร์มการจำหน่ายและให้บริการแบบออนไลน์

ในธุรกิจค้าส่งของ Makro ผ่านทางแอปพลิเคชัน “Makro PRO”

สั่งสินค้าออนไลน์