We are the LEADING grocery retailer & wholesaler in southeast asia
Today

(ณ 31 เดือนมีนาคม 2567)

> ล.
จำนวนสมาชิก
สมาชิกแม็คโคร 4.7 ล้านราย Lotus’s ประเทศไทยมีสมาชิก My Lotus’s ประมาณ 17.3 ล้านราย และ Lotus’s ประเทศมาเลเซียมีสมาชิก My Lotus’s ประมาณ 3.0 ล้านราย
> ล.
พื้นที่เช่า (ตร.ม.)
Smart Community Center สร้างประสบการณ์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในปัจจุบัน
>
สาขา
และการเติบโตต่อเนื่องด้วยการขยายสาขาในทุกรูปแบบ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพิ่มศักยภาพการบริหารพื้นที่เช่า

เครือข่ายธุรกิจของเรา

มุ่งสร้างแพลตฟอร์มในธุรกิจค้าปลีกระดับภูมิภาคที่มีรูปแบบร้านค้าและช่องทางการจำหน่ายสินค้าที่หลากหลาย (Omnichannel) ครอบคลุมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมุ่งเน้นที่สินค้าอาหารสด ตลอดจนเสริมความแข็งแกร่งของการดำเนินงาน ผ่านแผนการขยายเครือข่ายร้านค้าตามเป้าหมายที่กำหนด การเพิ่มประสิทธิภาพของร้านค้า การต่อยอดธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และการปรับโฉมร้านค้าแบบ Hybrid

องค์ประกอบสำคัญของเรา ในการเป็นผู้นำด้านธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กลุ่มธุรกิจค้าส่ง

ประกอบด้วยธุรกิจศูนย์จำหน่ายสินค้าแบบค้าส่งของธุรกิจแม็คโครประเทศไทยและต่างประเทศและธุรกิจฟูดเซอร์วิส (Foodservice)

ดูเพิ่มเติม

กลุ่มธุรกิจค้าปลีก

ประกอบธุรกิจค้าปลีกและบริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้า ดำเนินงานโดย Lotus’s ในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย

ดูเพิ่มเติม