การเปลี่ยนแปลง ด้านดิจิทัล
จำนวนใบเสร็จ
ใบ
ยอดดาวน์โหลด Makro PRO
และ Lotus's Smart app
ครั้ง
Smart
Store
มุ่งมั่น พัฒนา เพื่อประสบการณ์ ที่ดีกว่าสำหรับผู้บริโภค
Interactive kiosk
Smart payment
Self checkout
Energy Dashboard
คิว บัสเตอร์
Interactive Kiosk
Digital Media
AI Camera
True living tech by lotus's
Electronic shelf label technology (ESL)

Smart application