กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

14 - 15 ธันวาคม 2566
CP Axtravaganza Meet&Eat
11 มกราคม 2567
Open house
13 - 15 มกราคม 2567
ช่วงเวลาห้ามขายหุ้น
14 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศงบการเงินประจำปี 2566
20 กุมภาพันธ์ 2567
การประชุมนักวิเคราะห์ประจำปี 2566
29 มีนาคม 2567
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
09 เมษายน - 08 พฤษภาคม 2567
ช่วงเวลาห้ามขายหุ้น
09 พฤษภาคม 2567
ประกาศงบการเงิน ไตรมาสที่ 1 ปี 2567
16 พฤษภาคม 2567
การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 1 ปี 2567
08 กรกฎาคม - 07 กันยายน 2567
ช่วงเวลาห้ามขายหุ้น
08 สิงหาคม 2567
ประกาศงบการเงิน ไตรมาสที่ 2 ปี 2567
15 สิงหาคม 2567
การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 2 ปี 2567
07 พฤศจิกายน 2567
ประกาศงบการเงิน ไตรมาสที่ 3 ปี 2567
10 พฤศจิกายน 2567
การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 3 ปี 2567

กิจกรรมที่ผ่านมา

10 สิงหาคม 2566 - 11 มิถุนายน 2567
ช่วงเวลาห้ามขายหุ้น
04 ธันวาคม 2566
UBS NDR in Singapore
01 ธันวาคม 2566
การเข้าเยี่ยมชมแม็คโครสมุทรปราการ โลตัสศรีนครินทร์ และแม็คโครศรีนครินทร์
24 พฤศจิกายน 2566
BLS Local NDR
16 พฤศจิกายน 2566
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2566
14 พฤศจิกายน 2566
แถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2566
08 พฤศจิกายน 2566
ประกาศงบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2566
09 ตุลาคม - 08 พฤศจิกายน 2566
ช่วงเวลางดรับนัดก่อนการประกาศผลการดำเนินงาน
05 ตุลาคม 2566
การเปิดตัวและเข้าเยี่ยมชมแม็คโครสมุทรปราการ
28 กันยายน 2566
INVX Local NDR
19 กันยายน 2566
BLS Local NDR
24 สิงหาคม 2566
Thailand Focus 2023