“ซีพี แอ็กซ์ตร้า” สานต่อวิถีแห่งความยั่งยืนกับโครงการ AXTRA Care ส่งมอบอาหารส่วนเกิน เติมเต็มคุณภาพชีวิตช้างไทย

13 มีนาคม 2567

บนเส้นทางวิถีแห่งความยั่งยืนในการขับเคลื่อนธุรกิจของแม็คโคร-โลตัส ภายใต้บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ที่มุ่งเป้าพัฒนาในทุกมิติทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ เพื่อสานต่อเจตนารมณ์การเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน และจัดการอาหารส่วนเกินให้เป็นศูนย์ ภายในปี 2573 ผ่านการนำไปสร้างประโยชน์สู่สาธารณชน

เป้าหมายความยั่งยืนนี้ แม็คโคร-โลตัสได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรต่างๆ อาทิ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ส่งต่ออาหารส่วนเกินที่ยังรับประทานได้ (Food Waste) ให้แก่สัตว์ป่าทั่วประเทศ เพื่อเสริมสวัสดิภาพสัตว์ป่า บรรเทาความเดือดร้อนในภาวะอาหารขาดแคลน ล่าสุดในโอกาสวันช้างไทยในปีนี้ แม็คโคร-โลตัส ตระหนักถึงช่วงเวลาที่ยากลำบากของช้างไทย ที่ถูกใช้แรงงาน ถูกทอดทิ้ง คุณภาพชีวิตเข้าขั้นวิกฤต และมีช้างจำนวนมากขาดแคลนอาหาร รวมถึงค่าอาหารช้างต่อวันที่ค่อนข้างสูง

แม็คโคร-โลตัสขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแบ่งเบาภาระนี้ นำร่องเปิดตัวโครงการ AXTRA Care เพื่อสังคมไทย ส่งเสริมสวัสดิภาพช้างให้ดียิ่งขึ้น โดยการสนับสนุนอาหารส่วนเกินที่ยังรับประทานได้ ให้กับสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้แก่ โรงพยาบาลช้าง จังหวัดลำปาง และจังหวัดกระบี่ โดยมีกระบวนการบริหารจัดการ ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เพื่อลดการสูญเสียของอาหาร ทั้งจากสาขาของแม็คโครและโลตัสในจังหวัดเชียงใหม่, ลำปาง และกระบี่ รวมกว่า 20 สาขา ด้วยการนำอาหารส่วนเกินส่งมอบให้ช้างไทย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ แม็คโคร-โลตัสยังเดินหน้าจัดกิจกรรมช่วยเหลือช้างอย่างต่อเนื่องทั้งปีในหลายรูปแบบ มาร่วมช่วยช้างไทยให้มีชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการหยิบยื่นโอกาสและแบ่งปันน้ำใจคนละนิด คนละหน่อย แค่นี้ก็ทำให้ช้างไทยกลับมามีรอยยิ้มที่สดใสอีกครั้ง แม้ช้างจะไม่ได้ยินสิ่งที่พวกเราสื่อสาร แต่ช้างสัมผัสได้ถึงน้ำใจที่ส่งมอบให้ได้อย่างแน่นอน

ติดตามข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ของแม็คโคร ผ่านช่องทาง ดังนี้

#ซีพีแอ็กซ์ตร้า #แม็คโคร #วันช้างไทย #CPAXTRA #makro #AxtraCare #lotuss