เอกสารนำเสนอ
งานนำเสนอนักลงทุน พฤศจิกายน 2566
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 3/2566
3Q2023 Results Briefing
BLS Consumer Fit Check
Thailand Focus 2023
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 2/2566
แถลงผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 2/2566
งานนำเสนอนักลงทุน มิถุนายน 2566
งานนำเสนอนักลงทุน พฤษภาคม 2566
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 1/2566
แถลงผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 1/2566
JP Morgan Thailand Conference 2023
เว็บแคสต์
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 3/2566
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 2/2566
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 1/2566
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
เอกสารนำเสนอ
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2565
แถลงผลประกอบการประจำปี 2565
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 3/2565
งานนำเสนอนักลงทุน พฤศจิกายน 2565
แถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2565
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 2/2565
งานนำเสนอนักลงทุน สิงหาคม 2565
แถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 2/2565
งานนำเสนอนักลงทุน มิถุนายน 2565
แถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 1/2565
งานนำเสนอนักลงทุน มีนาคม 2565
เว็บแคสต์
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2565
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 3/2565
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 2/2565
เอกสารนำเสนอ
ข้อมูลนำเสนอนักวิเคราะห์ไตรมาสที่ 4 และประจำปี 2564
สรุปข้อมูลธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและการเสนอขาย หุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชน
Joint Announcement Presentation - Entire Business Transfer (EBT)